4 مقاله
 • معرفی دستگاه چهارگاه در موسیقی سنتی ایران

  اهمیت: اگرچه تقریباً تمام صاحب‌نظران معاصر، دستگاه شور را مهم‌ترین دستگاه موسیقی ایرانی می‌دانند و ب ...

 • معرفی دستگاه سه‌گاه در موسیقی سنتی

  دستگاه سه‌گاه این دستگاه تقریباً در همه ممالک اسلامی متداول است. این دستگاه بیشتر برای بیان احساس غم ...

 • معرفی دستگاه شور در موسیقی سنتی

  دستگاه شور پس از ماهور ساده ترین دستگاه در موسیقی ایرانی است که دارای چهار آواز(ابوعطا، بیات ترک،افش ...

 • معرفی دستگاه ها و آوازها در موسیقی سنتی ایران

    دستگاه: هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالی‌ای از پرده های مختلف موسیقی ایرانی است که انتخاب آن تو ...

 • پست‌های بیشتری را نمایش بده